Shabbaton

Havdallah under the stars

Havdalah under the stars    Shabbaton 2013

 

 

 

 

Advertisements